Няма да можем да приемаме нови поръчки за 16, 17, 18, 19 и 20 май. Не се колебайте да направите поръчка за друга дата!
Благодарим за разбирането!

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА PALACHINKI.BG
При всяка поръчка на артикули и/или услуги от този сайт, било то по телефон или чрез мобилно приложение, ти се съгласяваш да спазваш Общите условия:
Дефиниции
palachinki.bg (httpс://www.palachinki.bg) е уеб базирана платформа в Интернет, собственост на "ТОП НЮ УЕЙС" ООД, която дава възможност на потребителите за ползване на различни услуги, предмет на настоящите Общи Условия.
"ТОП НЮ УЕЙС" ООД е търговското дружество, предоставящо услуги посредством администрирания от него уебсайт palachinki.bg.
Услуги са всички услуги, които "ТОП НЮ УЕЙС" ООД посредством уебсайта palachinki.bg може да предложи на Клиента.
Артикули се отнася за всички стоки, ястия и напитки, които могат да бъдат поръчани от palachinki.bg.
Клиент е всеки потребител, който е създал собствен потребителски профил и се е регистрирал да използва услугите, достъпни чрез уебсайта palachinki.bg.
Информационна система /Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
Потребителски профил е обособена част от уебсайта palachinki.bg, съдържаща информация за Клиента, изисквана от "ТОП НЮ УЕЙС" ООД при регистрацията. Достъпът до потребителския профил от Клиента се осъществява чрез въвеждане на имейл и парола.
Поръчки и доставки
Подаването на поръчка от Клиента се извършва чрез последователното извършване на следните действия:
Определяне на количеството на поръчаните артикули и натискане на визуализиран бутон "КУПИ" обозначен срещу съответната храна или напитка, и потвърждение на поръчката от бутона "КУПИ"
Преглеждане на поръчката, посочване на адрес за доставка, избиране на вид услуга /доставка или вземи сам/, избиране съответния начин на заплащане на цената и определяне на допълнителни условия към поръчката и повторно потвърждение на поръчката от бутона "ПРОДЪЛЖИ"
Финализиране на поръчката и потвъждение чрез бутона "ПОТВЪРДИ".
"ТОП НЮ УЕЙС" ООД ще се свърже с Клиентът на посочения телефон за уточняване на детайли и доставката на поръчката.
Цени и начини на плащане
Цените на артикулите и техните опаковки, цените за доставка и начините за плащане са описани в съответните Интернет страници на уебсайта palachinki.bg.
Всички цени обявени на Интернет страниците на уебсайта palachinki.bg са с включен данък върху добавената стойност.
Лични данни
"ТОП НЮ УЕЙС" ООД има право да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират като Клиенти. Информацията, чрез която Клиентът може да бъде идентифициран, може да включва име, адрес, телефон, имейл, пол, както и всяка друга информация, която Клиентът предоставя доброволно при регистрацията си.
"ТОП НЮ УЕЙС" ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента.
Освен за целите предвидени в Общите условия, "ТОП НЮ УЕЙС" ООД събира и използва информацията за предлагане на нови услуги на Клиента (безплатни или платени), за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети и други.
С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да се отпише по всяко време като изпрати имейл на [email protected].
"ТОП НЮ УЕЙС" ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица освен в случаите когато е получено изричното съгласие на Клиента или във всички посочени в закона случаи.